Consultopname Huisarts in Opleiding

Consultopname Huisarts in Opleiding

De huisarts in opleiding in onze praktijk kan u vragen om het consult te
filmen. Hij/zij filmt deze gesprekken voor zijn/haar opleiding tot
huisarts en laat ze zien aan zijn/haar begeleiders. Deze begeleiders
zijn de huisarts van de praktijk of de docenten/medestudenten op de
universiteit zijn. Hierbij wordt er gekeken naar de manier waarop de
huisarts in opleiding het gesprek met u voert, maar ook naar
volledigheid en juistheid informatie die aan u wordt gegeven. Hierop
krijgt de huisarts in opleiding vervolgens feedback. Na het bekijken van
de video’s met de begeleiders wordt de video weggegooid, dit moet
uiterlijk aan het einde van het opleidingsjaar. De arts bewaart de film
veilig, zodat niemand anders ze kan zien.

In de spreekkamer vraagt de arts altijd toestemming aan u voordat het
filmen wordt gestart. Als het filmen start, vraagt de arts het nog een
keer. Zo staat bewijs op de film dat u het goed vindt.
We hopen dat u hieraan mee wilt doen en op de wijze bij kan dragen aan
de opleiding van een nieuwe generatie huisartsen.
Alvast hartelijk dank.Translate »
Call Now Button