Praktijkinformatie

Spreekuren

In onze praktijk proberen wij persoonlijke huisartsenzorg te leveren, die dichtbij de patiënt staat. Laagdrempelig en vooral niet te bureaucratisch.

Spreekuren

Spreekuur op afspraak: 08.30-12.30 u en 16.30-17.10 u

De duur van een standaard consult is 10 minuten. Hierin is er tijd om 1 hooguit 2 klachten te bespreken.

.

Telefonisch spreekuur: 12.30 – 13.00 u

U kunt via de assistente een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van de artsen.

.
Als u voorkeur heeft voor een bepaalde huisarts, dan kunt u dit kenbaar maken bij de assistente. Indien dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is (ziekte, dienst, vakantie, drukte), kunt u uiteraard ook een afspraak bij een andere arts laten maken. In geval van spoed wordt er bekeken welke arts er op dat moment beschikbaar is.
.
Als u vragen heeft, kan het zijn dat de assistente daar niet meteen een antwoord op heeft en zal moeten overleggen met een van de huisartsen.
.
De assistentes in de praktijk werken aan de hand van triage. Dit wil zeggen dat er op basis van urgentie bekeken wordt hoe snel iemand door de huisarts gezien moet worden. Om duidelijkheid te krijgen over deze urgentie zal de assistente u enkele vragen stellen.

Meer tijd nodig ?

Mocht u meer vragen voor de huisarts hebben of meer tijd nodig hebben, kunt u dit bij de assistente kenbaar maken waarin er extra tijd ingepland kan worden.

Huisbezoek

Visiteronde maandag t/m vrijdag:
14.00 – 16.00 u.

Spoedgevallen

Bij Spoed | Maandag t/m Vrijdag  van 08.00 – 17.00 u.
Bel: 046–4742314

De Huisartsenpost (HAP)

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht bij Huisartsen Dienst Westelijke Mijnstreek (046 400 9925).

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond in een mulitfunctioneel pand.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Huisartsenpraktijk Dirckx & Bergmans is gesloten voor nieuwe patiënten. Wij willen graag kwalitatief goede zorg leveren, daarom is het voor ons niet mogelijk om nieuwe patiënten te accepteren.
Als huisarts willen we graag gezinsarts zijn, als uw partner ingeschreven staat in onze huisartsenpraktijk dan kunt u zich wel laten inschrijven.
.
Bent u recent in Geleen komen wonen en uw vorige huisarts nog in uw oude woonplaats, neem dan contact op met de assistente. Zij overleggen dan of het mogelijk is om u in te laten schrijven. Tel : 0464752952
.
De assistente kan er tevens voor zorgen dat u een inlog mogelijkheid krijgt voor ons patiëntenportaal.

Bloedafname / Bloeddrukmeting

Bloedafname
.
Op aanvraag van uw huisarts of praktijkondersteuner wordt er op afspraak bloed afgenomen door een van de assistentes. Hiervoor kunt u tussen 08.00-11.15u. een afspraak inplannen op het spreekuur van de assistentes. Het afgenomen bloed wordt verzonden naar het Zuyderland ziekenhuis, alwaar het wordt nagekeken. 2 dagen na de bloedafname ontvangen wij de uitslagen in de praktijk.
.
Het Zuyderland ziekenhuis maakt momenteel gebruik van een afsprakenplanning om de drukte op de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden. U kunt zelf een afspraak plannen op de website: https://zuyderland.prikafspraak.nl.

.
Bloeddrukmeting
.
In de praktijk hebben we de beschikking over apparatuur die een bloeddrukcurve over een geheel etmaal kan registreren. Hierbij wordt voor 24 uur een bloeddrukband aan de arm van de patiënt aangelegd en wordt de bloeddruk hiermee automatisch op geregelde momenten gemeten. De resultaten worden in een geheugen vastgelegd en als de metingen klaar zijn in de praktijk door de computer uitgelezen en in een grafiek vastgelegd. Deze metingen kunnen behulpzaam zij bij;

   • Het vaststellen van de diagnose hoge bloeddruk (hypertensie) of het verwerpen ervan
   • Het vaststellen dat gebruikte medicatie tegen de hoge bloeddruk effectief is
   • Het bijstellen of veranderen van de op dat moment gebruikte medicatie voor de hypertensie

Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie kunt nog tijd via het formulier op de website bestellen. Het is de bedoeling dat u zich registreert voor het patiënten portaal. U heeft inzage in uw actuele medicatie. Hierbij is het mogelijk om direct en veilig een herhaling van uw medicatie te verzoeken.

E-consult

Door middel van het e-Consult kunt u ons via e-mail een vraag stellen. Dit is uitsluitend bedoeld voor patiënten die zijn ingeschreven in deze praktijk. Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn:

   • vragen over leefstijl;
   • vragen over medicijnen;
   • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek;
   • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest;
   • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte.

.
Maak géén gebruik van een e-consult bij:

   • spoedeisende vragen;
   • klachten passend bij het Coronavirus (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts (>38 graden);
   • vragen over een nieuwe klacht;
   • vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is;
   • emotionele / psychische problemen.

Uw medisch dossier

Velen van u hebben ons toestemming gegeven voor het zichtbaar maken van uw medisch dossier op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Enkele mensen hebben ook aangegeven dat hun gegevens NIET ingezien mogen worden.
.
Als gevolg van de coronacrisis is er een tijdelijke maatregel waardoor inzage in medische gegevens mogelijk is indien u nog geen keuze heeft gemaakt. Het kan namelijk van groot belang zijn voor uw behandeling om onder meer te weten welke medicijnen u gebruikt en welke afspraken met u gemaakt zijn over bijvoorbeeld wel of niet beademen. Heeft u eerder aangegeven dat uw gegevens niet gedeeld mogen worden, dan worden die ook nu niet gedeeld.
.
Heeft u nog geen keuze gemaakt?
.
Het is mogelijk om alsnog een keuze te maken over het delen van de medische gegevens. Op deze manier blijft uw keuze ook geldig na de coronacrisis. Neem hiervoor contact op met de praktijk of ga naar volgjezorg.nl/toestemming. Op deze website kunt u ook zien wanneer en door wie uw gegevens bekeken zijn. Het is voor ons overigens mogelijk om delen van uw dossier af te schermen voor inzage.

Zorgprogramma’s

ASTMA / COPD

Ons doel is om mensen met Astma en COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. Dit willen we bereiken door persoonsgerichte begeleiding bij de behandeling van Astma en COPD dicht bij huis. De afspraken hierover liggen vast in het zorgprogramma Astma en in het zorgprogramma COPD. De behandeling en begeleiding hierbij vindt plaats door de praktijkondersteuner.

Cardiovasculair Risicomanagement

Hart- en vaatziekten zijn deels te voorkómen of te vertragen door tijdig de risicofactoren voor hart- en vaatziekten te behandelen en gezonde leefstijl te stimuleren. De professionele ondersteuning hierbij heet Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Samen met de praktijkondersteuner worden deze risicofactoren besproken, behandeld en opgevolgd.

Diabetes Mellitus

In het zorgprogramma Diabetes Mellitus (oftewel suikerziekte) vindt behandeling plaats met behulp van de praktijkondersteuner voor het voorkomen dan wel uitstellen van complicaties van Diabetes. Tevens is er ondersteuning in het omgaan met de aandoening en de gevolgen ervan. Als doel is ook om uw zelfredzaamheid in het managen van de ziekte te vergroten.

Geestelijke Gezondheidszorg

Met het aanbieden van een spreekuur door een psycholoog is ook op psychosociaal gebied een duidelijke drempelverlaging. Het is nu mogelijk om patiënten gerichter en sneller te verwijzen naar een eerstelijns psycholoog dan wel tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Ouderenzorg

Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten met complexe problematiek. Met behulp van de praktijkondersteuner Ouderenzorg willen wij pro-actief aan de slag met ouderen in een kwetsbare situatie om mogelijke problemen binnen ziekte, zorg, functioneren en huishouden te voorkomen.

Meditta Zorgprogramma
logo opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

In samenwerking met de Universiteit Maastricht, afdeling Huisartsgeneeskunde, hebben wij meestal een huisarts in opleiding in de praktijk. Dit is een afgestudeerd arts die de 3-jarige specialisatie tot huisarts volgt. De huisarts in opleiding wordt begeleid en gecontroleerd door een van de vaste artsen. Opleiden zorgt voor een goede aanwas van jonge huisartsen en houdt ons ‘up to date’.
.
Daarnaast leiden de praktijkassistenten ieder jaar een leerling op van de MDGO (Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs) en zijn nauw verbonden met het VISTA college te Heerlen.

Pluspraktijk

Onze praktijk is een PlusPraktijk. Dit betekent dat we een voorbeeldfunctie vervullen in de regio en de pilotpraktijk vormen voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het is de bedoeling dat we als PlusPraktijk initiatieven realiseren die moeten leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten. De focus hierbij is betere kwaliteit van zorg door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak.

Pluspraktijk Geleen / Meditta

Certificering

Na een uitvoerige accreditatie is onze praktijk NPA gecertificeerd. Deze NHG praktijkaccreditatie is het keurmerk voor de eerstelijns gezondheidszorg. Voor u betekent dit dat u zeker weet dat uw huisarts alles op orde heeft. Een praktijk die het keurmerk van de NPA draagt, voldoet aan de normen. U kunt er dus op vertrouwen dat de praktijk goed georganiseerd is en zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Kenmerkend voor deze certificering zijn oa: veilige zorg, deskundig personeel, u staat centraal, uw mening telt en de huisarts kent uw dossier.

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Gaat u op reis en wilt u zich laten informeren over de reisvaccinaties? Dan kunt u zich wenden tot de GGD: 088-0049149 of ga naar de website.
.
De GGD geeft u een vaccinatieadvies waarmee u zich eventueel bij ons kunt wenden voor het vaccineren. Kijk voor meer informatie ook op www.reisprik.nl.

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Bent u bij ons als patient ingeschreven en heeft u een rijbewijskeuring nodig? Neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. De assistente zal u verdere instructies geven. De huisartsen doen alleen keuringen voor onze eigen patiënten en voor het klein rijbewijs (B). De kosten voor de rijbewijskeuring bedragen €50,00.
.
In de brief die u van het CBR krijgt staat een ZorgDomein code (ZD-code). Deze code is voor de artsen belangrijk om uw dossier gemakkelijk op te zoeken en het keuringsrapport en/of verslag snel digitaal in te dienen. Neem deze brief mee naar uw afspraak!

Translate »
Call Now Button