Pluspraktijk

Pluspraktijk

Sinds 1 april 2022 is onze praktijk een Pluspraktijk !

 

Wat wil dat zeggen ?

In onze regio dreigt er in de toekomst een groot probleem in de zorg te ontstaan, oorzaken:

  • meer ouderen, waarbij de gemiddelde leeftijd blijft oplopen
  • weinig jongeren (lage geboortecijfers, jongeren die de provincie verlaten voor studie en werk)
  • hoge zorgkosten, zuid-limburg is één van de duurste regio’s van het land
  • een tekort aan medisch personeel: (huis)artsen, doktersassistentes, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

 

Hierdoor dreigt goede zorg die tijdig geleverd kan worden in de knel te komen.

 

In de regio zijn er diverse initiatieven ontplooid om dit probleem aan te pakken, één oplossing is het ontwikkelen van de “pluspraktijk”. Een huisartsenpraktijk die toekomstbestendig is, die goed en efficiënt georganiseerd is, met oog voor doelmatigheid en kosten, met meer aandacht voor leefstijl en preventie, met meer inbreng en verantwoordelijkheid van de patiënt zelf, met kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding. Een praktijk die ook maximaal gebruik maakt van ICT oplossingen om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en meer gaat samenwerken met “de wijk”(vrijwilligersorganisaties).

In totaal hebben 9 praktijken in de regio Westelijke Mijnstreek zich gedurende 3 jaar ingezet om dit doel te bereiken. De gestelde doelen zijn behaald !

Bij de evaluatie bleek dat de deelnemende praktijken goed hadden ingezet op automatisering (denk aan elektronisch afspraken inplannen, recepten aanvragen en e-mailconsulten doen). Daarnaast bleek het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis te zijn afgenomen, de verwijzingen naar de anderhalve lijn waren juist toegenomen (dat was ook de bedoeling). Qua recepten was er bijna altijd voorgeschreven volgens de laatste richtlijnen en protocollen, terwijl de kosten van de medicijnen lager waren dan bij andere praktijken. Ook waren er efficiency projecten in de praktijk: wachttijd aan de balie en aan de telefoon, voorraadbeheer, planning. De aandacht die uitging naar stervensbegeleiding, maar dan bij voorkeur al in een vroege fase, was altijd al een sterk punt van onze praktijk. Maar ook dat is nog meer vorm gegeven in de afgelopen 3 jaren. De gemeten tevredenheid van zowel patiënten als zorgverleners was hoog.

De oorkonde die we kregen hebben we vol trots in de wachtruimte geplaatst, het project gaat door. De 9 praktijken die al pluspraktijk  zijn doen een tweede fase van 2 ½ jaar, veel andere praktijken in de regio gaan starten in de eerste fase.

Als patiënt zult u er waarschijnlijk niet al te veel van merken, behalve dat wij nog steeds met veel plezier in ons werk goede zorg blijven leveren, en dat de wachttijden in onze praktijk en de kosten die u moet maken  binnen de perken blijven.

 Translate »
Call Now Button